Geschiedenis van de modelspoorvereniging "De Hoekse Lijn"
De tekst hieronder is samengesteld uit vele bronnen, waaronder de vele jaargangen van het clubblad. Flarden tekst uit het clubblad en sterke verhalen uit het praathuis zijn samengevoegd en bewerkt tot onderstaande verhaal door Marc van Buren. Aan deze geschiedenis hebben echter indirect velen meegeschreven, waaronder: Hans Zwetsloot, Frank Haalmeijer en Hans Jonker.
Spring direct naar:
- Start in 1985
- Modelpraat
- 5 jarig bestaan
- Verhuizing 1991
- 10 jarig bestaan
- 15 jarig bestaan
- 2007 een zwaar jaar voor de vereniging, maar er is weer toekomst
De start in 1985
Op 8 oktober 1985 vindt de eerste bestuursvergadering van de vereniging plaats. Een tiental mensen namen de beslissing om een modelspoorvereniging op te richten. De aanleiding was het 150 jarig bestaan van de Duitse Spoorwegen.

Destijds werd bij Hoekse spoorwegliefhebbers geïnventariseerd of er belangstelling was om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de jubileumparade in Neurenberg. Een aantal mensen gaf te kennen dat het een leuk idee zou zijn om een vereniging op te richten om belangstelling en kennis te bundelen.

Tijdens deze eerste bestuursvergadering werd een voorlopig bestuur gevormd door Hans Zwetsloot, Jan de Groot en Peter Mazairac. Deze mensen zouden de zaak verder uitwerken en proberen een onderkomen te vinden.

Het eerste onderkomen werd één kamer in het stationsgebouw van Hoek van Holland, waarin een viertal kasten eenvoudig waren dichtgespijkerd. Tot overmaat van ramp waren deze ook nog eens vol gestort met puin. Deze ruimte had dus nodig een opknapbeurt nodig.

Binnen 2 maanden werd de ruimte toonbaar gemaakt. Direct nadat dit was afgerond werd begonnen met het bouwen van de eerste module van het modeltraject "De Hoekse Lijn".

Jan de Groot, werkend aan de eerste modulen in de eerste clubruimte

Op vrijdag 10 januari 1986 werd een eerste dia-avond georganiseerd, waarbij ook niet-leden werden uitgenodigd. Hiermee groeide het ledenaantal direct. Ook jeugdleden waren inmiddels welkom.

Het voorstel om het Hoekse emplacement in een model om te zetten werd opgepakt. De eerste officiele trein reed al amper een jaar na oprichting: Op 23 september 1986 vindt de eerste officiële rit op de clubbaan plaats, door de heer Talman, groepschef van de hoekselijn bij de Nederlandse Spoorwegen.

De eerste rit op de Hoekse Lijn in model.
Eerste aankondiging in een regionaal blad van "De Hoekse Lijn" (1985)
Eerste trein met vlaggetjes en kaas
Modelpraat
In het voorjaar van 1986 zag het eerste clubblad het licht. De naam van het clubblad "modelpraat" werd bepaald aan de hand van een prijsvraag. In deze eerste uitgave van het clubblad werd uitgebreid aandacht besteed aan de opzet van de eerste modulebaan "De Hoekse Lijn" van de vereniging. Er stond een uitgebreide tekening en beschrijving in van de totale baan en alle modules afzonderlijk. Veel van deze modules vormen nu nog steeds de basis van de grote H0 baan. Zie de pagina "modelbanen" voor meer informatie hierover.

Ook wordt in de modelpraat aandacht besteed aan grootspoor, in het bijzonder de nieuwtjes over het traject de Hoekse Lijn. Door de jaren heen is hieraan in de modelpraat consequent aandacht besteedt, waardoor een gedetaileerde historie is ontstaan over dit traject. Hierover meer bij de Geschiedenis van het traject "De Hoekse Lijn".

Modelpraat no. 1, voorjaar 1986
De modules van het station HvH (haven)
Eerste ontwerp (klik voor vergroting)
Wereldrecord 1987
Ook liet de vereniging voor het eerst zijn gezicht buiten de deur van de clubruimte zien op de creativiteitstentoonstelling in De Naald te Naaldwijk. Er zouden in deze periode meerdere keren volgen.

Speciaal waren 19 en 20 september 1987: Een recordpoging in de veiling Westland om de langste modelspoorbaan in H0 ter wereld te realiseren. Hieraan namen 12 verenigingen mee. Het resultaat was een baan van 211 meter en 17 centimeter. Een geslaagde poging, goed voor een wereldrecord en een vermelding in het Guiness Book Of Records.

Eind 1986 was het ledenaantal dermate gegroeid, dat soms met meer dan 20 leden in die ene kamer alle activiteiten moesten worden gerealiseerd. Iedereen was dan ook verheugd toen de zolder eveneens aaan de vereniging beschikbaar werd gesteld. Ook aan deze ruimte moest veel worden gedaan om deze een bruikbaar te maken. Er werd een aparte koffieruimte, een knutselruimte en een bescheiden ruimte voor N-spoor ingericht.
5 jarig bestaan
In oktober 1990 bestond de vereniging 5 jaar. Het Hoekse wijkgebouw "De Hoekstee" bestond enkele maanden later 15 jaar en besloten werd om beide evenementen te combineren.

In het weekend van 8 en 9 juni werd het 5 jarig bestaan van De Hoekse Lijn gevierd, met medewerking van vele verenigingen en particulieren. Er kwamen in totaal bijna 2000 bezoekers.

Verhuizing juni 1991
In de periode na 1990 groeide het ledental gestaag tot 40 leden. Het werd in de clubruimte steeds moeilijker om een goed overzicht te houden over alle activiteiten en de gebruikte gereedschappen. Een avond zoeken om het juiste gereedschap terug te vinden kwam nogal eens voor. Het onderkomen was eigenlijk te klein geworden.

Tijdens één van de regelmatige overlegsessies met de NS werd de mogelijkheid besproken om de reeds langere tijd leegstaande woning van de voormalig restaurateur te gebruiken als verenigingsruimte. Van de zijde van de NS was hiertegen geen bezwaar en in januari 1992 werd deze ruimte betrokken.

N-baan in nieuwe clubruimte (1991)

Op de grote zolder werd de H0-baan met het Hoekse emplacement met de inmiddels gebouwde keerlussen geplaatst. Helaas zijn deze modulebakken er door het veel gesjouw door de jaren heen niet beter op geworden. De modulebaan wordt eigenlijk als stationaire baan beschouwd.

Op de voorzolder kon de N-baan worden opgebouwd en in de overgebleven kamer op de zolder werd de spuitcabine geplaatst. De tussenverdieping bevat de koffiekamer, de knutselruimten en een alle schalen proefbaan. In het nieuwe clubonderkomen werden vele modelbouw demonstraties en workshops gegeven. Ook zijn er diverse video en dia-avonden georganiseerd, waar het grote voorbeeld te zien was. Excursies waren er ook. Bijvoorbeeld naar de inmiddels verdwenen wasstraat in de Hoek, de Rotterdamse Metro en mini-Antwerpen.

Bijzonder actief zijn in deze periode de N-spoorders, die dikwijls onder de vlag van NedTRAK aan diverse evenementen deelnamen. Enkele zijn Rail '92, een moduleshow in buurthuis "de Malbak" in Blaricum, een zesdaagse presentatie in de Hoekse bibliotheek en de deelname aan Eurospoor 1994 in Utrecht.

Ook stond De Hoekse Lijn aan de wieg van de Nederlandse Modelspoor Federatie. De NMF is het bekendst geworden door de organisatie van de Landelijke Modelspoordagen. De vereniging doet hier nog steeds aan mee.

Het 10 jarig bestaan
In oktober 1995 bestond De Hoekse Lijn 10 jaar. De open dagen van 18 en 19 november van dat jaar zijn daarom toch wel speciaal. Toch is er dit jaar geen grote feeststemming. Er zijn nogal wat huurperikelen rondom de clubruimte. Ook is het ledental in de laatste jaren gestaag teruggelopen. Wat hier de oorzaken van zijn is niet helemaal duidelijk. De toenemende commercie en prijzen van modelspoormateriaal zal hierbij een rol spelen. De hobby is zeker niet goedkoper geworden. Vooral de jeugd laat het de laatste jaren afweten. Zouden computerspelletjes dan toch leuker zijn dan een echte creatieve, scheppende hobby? Zijn treintjes niet "cool" meer? Wie zal het zeggen?

Aan de vereniging zal het in ieder geval niet liggen. Er zijn dit jaar weer volop activiteiten, ook voor de jeugd. Er zijn diverse open dagen en rij-avonden. Ook vindt er weer een aantal excursies plaats.

Rond 1997 wordt de schaal TT vertegenwoordigd met een aparte modulebaan. Daarvoor was TT al wel vertegenwoordigd op de alle schalen proefbaan. De TT-baan is gevestigd in de voormalige videokamer.

Het 15 jarig bestaan
In het jaar 2000 bestaat de vereniging alweer 15 jaar en komt de modelpraat voor de 50e keer uit. Dit zijn zo'n 1200 pagina's nieuws over het spoor in het echt of in model. Gemiddeld bestond elke Modelpraat uit 24 pagina's en dit 4 keer per jaar dat 15 jaar lang. In al die jaren is de Modelpraat slechts 2 keer minder dan 4x per jaar verschenen. Dit is een behoorlijke prestatie. Vrijwel alle leden hebben in de afgelopen 50 nummers hun bijdrage geleverd in de vorm van verhalen of foto's.
2007 een zwaar jaar voor de vereniging, maar er is weer toekomst.
Net na de open dag van april van dat verenigingsjaar krijgt de vereniging een aangetekende brief van de verhuurder van onze verenigingsruimte.
In deze aangetekende brief wordt de huur opgezegd voor onze vereniging, dit omdat de verhuurder ons de brandveiligheid niet meer kan garanderen. Het bestuur van onze vereniging heeft geprobeerd in overleg met de verhuurder te komen. Na de zomervakantie was er een afspraak met hen, wij hoopte op een goed overleg waarin wij mogelijke acties konden ondernemen om een veilige ruimte te creëren. Jammer genoeg was dit niet mogelijk en bleef het standpunt ongewijzigd. Wij zouden uit onze ruimte moeten, met wel een uitstel tot eind 2007.
In 2008 hebben we intrek genomen in het terminalgebouw oostzijde 1e etage van Stena Line BV. De vereniging heeft hier een grote ruimte ter beschikking gekregen van ruim 400 m2 met een vrij uitzicht op de Nieuwe Waterweg.
Hier werden de banen allemaal weer opgebouwd in een grote ruimte, een sterke verbetering ten opzichte van het oude stationsgebouw met diverse kamers.
Een uitbreiding kwam door een nieuwe grote Märklin-baan met een lang showtraject en een baan naar Engels voorbeeld in schaal 1 : 76 (00-scale- ook wel 4 mm scale genoemd).
De alle schalenbaan zal verplaatst worden in de nabije toekomst naar een bescheidener afmeting.
Het 25-jarig jubileum van de vereniging werd door omstandigheden ook wat soberder gevierd. Een jubileumpot kwam ten goede aan onze banen.
In 2011 kreeg de vereniging een complete H0-baan aangeboden, welke een goed voorbeeld was, hoe de hobby in de jaren vlak na de oorlog tot aan 1975 werd beleefd. Deze baan is inmiddels ook weer operationeel gemaakt.

Sinds 2012 wordt in december een ‘lichtjesavond’ georganiseerd voor het publiek. In de weken naar Kerstmis met de avonden vroeg in het donker, geeft dit een prachtige aanblik op de mooi verlichte modelbanen. De sfeer met kerstmuziek wordt verzorgd door een koor uit Hoek van Holland en aangevuld met een strijkerstrio.
Houdt u deze website maar in de gaten voor verdere activiteiten.