Donateur worden?
Acht u de tijd nog niet rijp om nu lid te worden van De Hoekse Lijn, maar draagt u modelspooractiviteiten in uw regio een warm hart toe? U kunt dan altijd nog donateur worden.

Donateurschap: minimaal 15 euro per jaar

Kamer van Koophandel
De Hoekse Lijn is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 40345727.
Contributie  
Gelet op het feit dat we van een vereniging mét clubruimte overgaan naar eentje zonder eigen ruimte is de contributie voor het komend jaar nog niet bekend  
   
Bankrekening (ING)
NL54 INGB 0005 6914 93 t.n.v. Model Spoor Vereniging "De Hoekse Lijn", Hoek van Holland.